Politiek werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, vast lid van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs.

Binnen de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid leg ik me toe op het domein inburgering. Daarnaast zet ik me in voor de problemen en uitdagingen voor lokaal beleid in de Vlaamse Rand.

In de commissie Brussel en de Vlaamse Rand kan ik terugvallen op mijn ervaringen als burgemeester van Dilbeek. Mijn focus in deze commissie ligt op de groeiende internationalisering en ont-nederlandsing van de regio. Hiernaast besteed ik aandacht aan de bijzondere uitdagingen voor onze regio in tal van domeinen zoals welzijn, taal, mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs werk ik rond de inschrijvingsproblematiek voor Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de Vlaamse Rand en het Nederlands voor Anderstalige Leerlingen.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid en een specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant aan de provincie Vlaams-Brabant

van Michel Doomst, Peter Persyn, Jo De Ro, Lorin Parys, Peter Van Rompuy en Willy Segers
1860 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

van Björn Anseeuw, Dirk de Kort, Gwenny De Vroe, Jelle Engelbosch, Valerie Taeldeman, Marc Hendrickx en Willy Segers
1842 (2018-2019) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

van Nadia Sminate, Ward Kennes, Mercedes Van Volcem, Peter Wouters, Michel Doomst en Willy Segers
1709 (2018-2019) nr. 2

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 23 - woensdag 06 februari 2019 15.24u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand - woensdag 03 oktober 2018 10.00u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 3 - woensdag 03 oktober 2018 14.33u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het inzagerecht van gemeente- en OCMW-raadsleden

van Kurt De Loor aan minister Liesbeth Homans
876 (2018-2019)

Vraag om uitleg over de niet-benoeming van vier van de zes burgemeesters van de faciliteitengemeenten in de Rand rond Brussel

van Christian Van Eyken aan minister Liesbeth Homans
774 (2018-2019)

Vraag om uitleg over de bevindingen en aanbevelingen van het globaal rapport van Audit Vlaanderen over de organisatieaudits 2015-2018 bij de lokale besturen

van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans
681 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2