Politiek werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, vast lid van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs.

Binnen de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid leg ik me toe op het domein inburgering. Daarnaast zet ik me in voor de problemen en uitdagingen voor lokaal beleid in de Vlaamse Rand.

In de commissie Brussel en de Vlaamse Rand kan ik terugvallen op mijn ervaringen als burgemeester van Dilbeek. Mijn focus in deze commissie ligt op de groeiende internationalisering en ont-nederlandsing van de regio. Hiernaast besteed ik aandacht aan de bijzondere uitdagingen voor onze regio in tal van domeinen zoals welzijn, taal, mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs werk ik rond de inschrijvingsproblematiek voor Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de Vlaamse Rand en het Nederlands voor Anderstalige Leerlingen.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid en een specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant aan de provincie Vlaams-Brabant

van Michel Doomst, Peter Persyn, Jo De Ro, Lorin Parys, Peter Van Rompuy en Willy Segers
1860 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

van Björn Anseeuw, Dirk de Kort, Gwenny De Vroe, Jelle Engelbosch, Valerie Taeldeman, Marc Hendrickx en Willy Segers
1842 (2018-2019) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

van Nadia Sminate, Ward Kennes, Mercedes Van Volcem, Peter Wouters, Michel Doomst en Willy Segers
1709 (2018-2019) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Luchthaven Zaventem - Geluidshinder Pajottenland - Mobiel meetstation

van Willy Segers aan minister Koen Van den Heuvel (Vraag en antwoord)
329 (2018-2019)

Schriftelijke vraag Windturbineprojecten - Grensoverschrijdende milieueffecten

van Willy Segers aan minister Koen Van den Heuvel (Vraag en antwoord)
330 (2018-2019)

Schriftelijke vraag N282 Lennik - Ingebrekestelling AWV door de gemeente

van Willy Segers aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
610 (2018-2019)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de vierde Brusselse taalbarometer

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, verslag door Karl Vanlouwe
1954 (2018-2019) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de vierde Brusselse taalbarometer

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, verslag door Karl Vanlouwe
1954 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2