Politiek werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, vast lid van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs.

Binnen de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid leg ik me toe op het domein inburgering. Daarnaast zet ik me in voor de problemen en uitdagingen voor lokaal beleid in de Vlaamse Rand.

In de commissie Brussel en de Vlaamse Rand kan ik terugvallen op mijn ervaringen als burgemeester van Dilbeek. Mijn focus in deze commissie ligt op de groeiende internationalisering en ont-nederlandsing van de regio. Hiernaast besteed ik aandacht aan de bijzondere uitdagingen voor onze regio in tal van domeinen zoals welzijn, taal, mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs werk ik rond de inschrijvingsproblematiek voor Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de Vlaamse Rand en het Nederlands voor Anderstalige Leerlingen.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

van Michel Doomst, Peter Persyn, Jo De Ro, Peter Van Rompuy, Lorin Parys en Willy Segers
1321 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van lokale besturen om energie-efficiëntere openbare verlichting te gebruiken

van Andries Gryffroy, Bart Nevens, Wilfried Vandaele, Nadia Sminate, Bert Maertens en Willy Segers
1293 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende Wonen in eigen streek (WIES)

van Lorin Parys, Willy Segers, Wilfried Vandaele, Björn Anseeuw, Jelle Engelbosch en Bart Nevens
1236 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag DBFM scholenbouw - Sint-Michelsite Sint-Jans-Molenbeek

van Willy Segers aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
315 (2017-2018)

Schriftelijke vraag VDAB - Samenwerking met Actiris

van Willy Segers aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
308 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Burgemeesters - Eretitels

van Willy Segers aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
298 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de opvolging van de terroristendatabank in steden en gemeenten

van Yasmine Kherbache aan minister Liesbeth Homans
1354 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het overleg in verband met het Brusselse inburgeringsbeleid

van Joris Poschet aan minister Liesbeth Homans
831 (2017-2018)

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018, en over de beleidsbrieven Integratie en Inburgering 2017-2018, Bestuurszaken 2017-2018 en Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2017-2018

namens Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, verslag door Peter Wouters en Marnic De Meulemeester
15 (2017-2018) nr. 4-A
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2