Politiek werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, vast lid van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs.

Binnen de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid leg ik me toe op het domein inburgering. Daarnaast zet ik me in voor de problemen en uitdagingen voor lokaal beleid in de Vlaamse Rand.

In de commissie Brussel en de Vlaamse Rand kan ik terugvallen op mijn ervaringen als burgemeester van Dilbeek. Mijn focus in deze commissie ligt op de groeiende internationalisering en ont-nederlandsing van de regio. Hiernaast besteed ik aandacht aan de bijzondere uitdagingen voor onze regio in tal van domeinen zoals welzijn, taal, mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs werk ik rond de inschrijvingsproblematiek voor Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de Vlaamse Rand en het Nederlands voor Anderstalige Leerlingen.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een volwaardige Vlaamse sociale bescherming in Brussel

van Peter Persyn, Karl Vanlouwe, Willy Segers, Lieve Maes, Bart Nevens en Jan Van Esbroeck
1597 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

van Michel Doomst, Peter Persyn, Jo De Ro, Peter Van Rompuy, Lorin Parys en Willy Segers
1321 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van lokale besturen om energie-efficiëntere openbare verlichting te gebruiken

van Andries Gryffroy, Bart Nevens, Wilfried Vandaele, Nadia Sminate, Bert Maertens en Willy Segers
1293 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Intergewestelijke leerlingenpendel - Stand van zaken

van Willy Segers aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
471 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Huis van het Nederlands Brussel - Werking

van Willy Segers aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
532 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Bestuurlijk toezicht

van Willy Segers aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
522 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de samenwerking tussen RINGtv en de Randkrant

van Lieve Maes aan minister Ben Weyts
2311 (2017-2018)

Verslag van de hoorzitting over het rapport 'Media in de Vlaamse Rand'

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, verslag door Lieve Maes
1578 (2017-2018) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over het rapport 'Media in de Vlaamse Rand'

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, verslag door Lieve Maes
1578 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2