Nieuws over dit onderwerp

Vlottere uitwisseling van informatie om criminaliteit beter aan te pakken: “Door nabijheid van Brussel moeten we alle middelen kunnen inzetten”

In Dilbeek werd het protocolakkoord ‘bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid’ goedgekeurd en ondertekend. Dit akkoord regelt de informatie-uitwisseling tussen het lokaal bestuur …

Vijverfestival klaar voor zonnige tweedaagse

  28 en 30 graden. Een blik op de voorspellingen van het KMI leert ons dat we ons kunnen voorbereiden op een zonnig Vijverfestival op 7 en 8 juli 2023. Met onder meer Zornik, School is Cool, Berre, …

Dilbeek zet actief in op beleving en ontmoeting in de publieke ruimte

  Gemeente Dilbeek ontwikkelde een visie op de ontplooiing van kwalitatieve speelpleintjes, sportplekken en groene zones. Een gloednieuw beleidsplan is het startsignaal om beleving en ontmoeting …