Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Willy Segers op 19 maart 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur, Inburgering

Tijdens de commissie Binnenlands Bestuur van dinsdag laatstleden haalden SP.a, Groen! maar ook CD&V uit naar Minister Homans. Volgens hen toonde de minister te weinig daadkracht: in het kader van de vluctelingencrisis was reeds langer voorzien om de lokale besturen te ondersteunen met 20 miljoen …

Door Willy Segers op 12 september 2015, over deze onderwerpen: VlaParl - Inburgering, Inburgering

De huidige asielcrisis beheerste ook gisteren de debatten tijdens een gezamenlijke Commissie Algemeen Beleid en Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement. Deze bijzondere commissie werd samengeroepen op vraag van de Groen! en sp.a-oppositie onder de dooddoener: “de Vlaamse Regering is in verlof …

Door Willy Segers op 18 mei 2015, over deze onderwerpen: VlaParl - Inburgering, Inburgering

Op initiatief van o.a. Willy Segers werd woensdag 13 mei in het Vlaams Parlement een decreet goedgekeurd waardoor inwijkelingen die zich eerst in Wallonië of Brussel vestigen en vervolgens binnen 5 jaar naar Vlaanderen verhuizen, ook verplicht inburgeringslessen zullen moeten volgen. Op die manier …

Door Willy Segers op 24 april 2015, over deze onderwerpen: VlaParl - Brussel en Vlaamse Rand, VlaParl - Inburgering, Brussel en Vlaamse Rand, Inburgering

Nieuwkomers die zich eerst in Brussel of Wallonië vestigen en vervolgens verhuizen naar Vlaanderen, zijn straks tot vijf jaar na hun aankomst inburgeringsplichtig. Mahmoud uit Syrië, die sinds drie jaar in Luik woont en straks verhuist naar Tongeren, zal binnenkort verplicht een inburgeringscursus …

  •