“Wij laten ons niet verplichten tot onbehoorlijk bestuur… En al zeker niet door een alternatieve meerderheid die gevormd wordt bij gratie van een politieke overloper en de Union des Francophones !"

Door Willy Segers op 24 december 2016, over deze onderwerpen: Dilbeek

 

Permededeling N-VA Dilbeek - 23/12/2016

Tijdens de laatste gemeenteraadzitting werden het Dilbeekse Budget 2017 en de Meerjarenplanning 2014-2019 niet goedgekeurd.

Dat betekent dat onze gemeente moet bestuurd worden met ‘voorlopige twaalfden’.
 

 

Sinds raadslid Jos Crabbe in september overstapte van CD&V naar Open VLD verloor de bestuurscoalitie haar meerderheid in de gemeenteraad. Tijdens de raad van november werd door de alternatieve meerderheid van Open VLD, de politieke overloper en Union des Francophones (intussen de Crappe-meerderheid genoemd) een verlaging van de onroerende voorheffing goedgekeurd van 1.275 naar 1.175 opcentiemen.

Aangezien dit een daling van de inkomsten betekent van 1,3 miljoen euro, werd reeds sinds de raad van oktober aan de initiatiefnemers van de belastingverlaging gevraagd welke voorziene uitgaven dan moeten geschrapt worden. Steeds werd geweigerd deze vraag te beantwoorden.

Logisch dat de bestuurscoalitie dus een ongewijzigd Budget voor 2017 voorlegde, inclusief de voorziene Meerjarenplanning 2014-2019. Ook deze keer werd geweigerd om uit de lijst van alle actiepunten aan te duiden welke uitgaven moesten geschrapt worden. Daarbij hanteerde Open VLD als enige argument ‘dat het niet haar taak was om die actiepunten te schrappen’.

Burgemeester Willy Segers (N-VA) : “Dit klopt natuurlijk niet. De gemeenteraad is het hoogste beslissings- orgaan van de gemeente. Alle beslissingen die daar worden genomen - door welke meerderheid ook bereikt! -  moeten voldoen aan de regels van behoorlijk bestuur. Dat heeft elk raadslid ook zo bij de eedaflegging beloofd. Zo hoort bij de goedkeuring van een budget verplicht een detail van inkomsten en uitgaven die moeten beantwoorden aan de eindtotalen.”

Drie gemeenteraden op rij werden deze basisprincipes van behoorlijk bestuur dus duidelijk niet toegepast. Nu ook het Budget 2017 door Open VLD, de politieke overloper en Union des Francophones werd afgekeurd, valt Dilbeek onder het stelsel van ‘voorlopige twaalfden’. Een twijfelachtige eer die weggelegd is voor gemeenten die kampen met politieke onbestuurbaarheid.

Schepen Stijn Quaghebeur (N-VA): “Dit is toch wel een zeer merkwaardige situatie: een meerderheid in de raad beslist tot minder inkomsten voor de gemeente, maar weigert aan te geven welke voorziene uitgaven daar moeten voor sneuvelen. Dat is politiek onverantwoordelijk gedrag. Ik heb raadslid Jos Crabbe daar rechtstreeks op aangesproken: het bleef echter oorverdovend stil. Een bijzonder pijnlijk moment maar illustratief voor de onverantwoorde politieke chaos waarin Dilbeek nu gestort wordt!”

Burgemeester Willy Segers (N-VA): “Onze coalitie heeft bij de start in 2013 een meerjarenplan opgesteld met actiepunten die zowel inhoudelijk als financieel werden uitgeschreven. Daarover is duidelijk met de Dilbeekse burger gecommuniceerd: we trokken zelfs de deelgemeenten rond om al die acties en plannen toe te lichten. Onze bestuursverantwoordelijkheid bestaat er in om dit gedurende 6 jaren te realiseren en mag beschouwd worden als een publiek contract met al onze inwoners.

Nu wordt ons door een alternatieve meerderheid - die enkel bestaat bij de gratie van een politieke overloper en de Union des Francophones! – opgelegd om eenzijdig deze afspraken met de Dilbeekse burgers op te zeggen. Dat is absoluut niet onze stijl van politiek bedrijven en daar doen wij dus niet aan mee. Hieraan toegeven zou onbehoorlijk en onfatsoenlijk bestuur zijn!” 

 

Persbericht N-VA Dilbeek 23/12/2016 – Meer info: Luc Vanlee (voorzitter) - luc.vanlee [at] telenet.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is