Waar Vlamingen - méér dan ooit - THUIS ZIJN...

Door Willy Segers op 21 september 2018, over deze onderwerpen: Dilbeek


Persbericht N-VA Dilbeek   
21/09/2018

Reactie op ‘ludieke’ DNA-stunt

Vandaag viel niet enkel een spandoek naar beneden aan Westrand, maar tegelijk ook vielen de maskers van DNA.

Ofwel is men een politieke partij, ofwel een zogenaamde ‘ludieke actiegroep’.
 

Ben je een politieke partij, dan draag je politieke thema’s en ideeën aan via je raadsleden of schepenen. Zeker als je al 12 jaar tot de meerderheid hoort en zowel in gemeenteraad als in het college zetelt. We kunnen enkel maar vaststellen dat DNA al die tijd dit thema noch publiekelijk noch binnen de gemeentelijke context naar voor heeft gebracht. Maar wel uitgerekend vandaag in volle kiesstrijd. Ofwel zat men dus 12 jaar namens de verkeerde kiezers in het gemeentebestuur, ofwel heeft men zijn kiezers 12 jaar bedrogen?

Ben je daarentegen een ludiek-politieke actiegroep die zich ook met politieke standpunten wil bezig houden, dan mag men toch enige historische en inhoudelijke sérieux verwachten? Uit een citaat rond de actie op de eigen DNA-webstek, blijkt dat die er niet is!
Nooit was er immers bij de oorspronkelijke actie 'Waar Vlamingen Thuis Zijn' een werktitel die er ‘… en iedereen welkom is’ aan toevoegde. Men doelt wellicht op de niet weerhouden slogan “Wij houden van alle inwijkelingen die het Nederlandstalig karakter van onze gemeente eerbiedigen”?

Hetgeen wel helemaal iets ànders insinueert dan het holle ‘waar iedereen welkom is’.

Ten gronde…

Voor N-VA Dilbeek mag ‘Waar Vlamingen thuis zijn...’ gerust als een assertieve boodschap worden beschouwd. Assertief is evenwel niet hetzelfde als agressief. De boodschap maakt zelfbewust een punt, maar impliceert geenszins dat al wie de gemeenschap komt verrijken niet welkom zou zijn. Niemand wordt afgewezen of uitgesloten. Niemand hoeft zich aangevallen of geviseerd te voelen. Waarom zou ‘zich thuis voelen’ mensen afschrikken? Waarom zou dat betekenen dat mensen de deur worden gewezen?

Conclusie…

Volgens DNA zou de slogan ‘polarisatie in de hand werken’. Laat deze 'ludieke actie' nu net het omgekeerde bereiken: zo polariseert men zelf door generaties autochtone Vlamingen in het harnas te jagen en aan anderstaligen de boodschap geven dat men welkom is zonder het Vlaams karakter van de gemeente te moeten respecteren.

Wie meent dat de boodschap achterhaald is en niet meer aansluit bij de realiteit, lijkt wel ziende blind: we ontnederlandsen aan een rotvaart !

Vandaag werd bovenal duidelijk gemaakt dat de Dilbeekse kiezer niet op DNA moet tellen om in de toekomst het Vlaams karakter van Dilbeek te verdedigen en te promoten. 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is