Vlaamse Rand onlosmakelijk verbonden met Vlaanderen, ook in COVID-tijden!

Door Willy Segers op 1 oktober 2021, over deze onderwerpen: Brussel en Vlaamse Rand, Dilbeek

 

Goede zaak
Vandaag nam de Vlaamse Regering een belangrijke beslissing: er komen inzake covidmaatregelen geen uitzonderingen in de Vlaamse Rand, zoals het verplicht invoeren van een covidpas.

Daarmee wordt een wekenlange discussie eindelijk beslecht. En wat mij betreft: in een goede en duidelijke richting!


De iets mindere vaccinatiecijfers in de Randgemeenten zijn de voorbije weken flink bijgebeend: gemiddeld is 82% van de te vaccineren bevolking in de Rand volledig gevaccineerd (cijfers 30/9/21).

Enkel Machelen (78%), Wemmel (78%) en Drogenbos (76%) zitten nog net onder de 80%-grens.
Zie ook bijgaand kaartje onderaan.

Het duidelijk behalen van de 80%-vaccinatiegrens wordt vandaag dus niet ‘bestraft’ met bijhorende verstrengingsmaatregelen voor de Vlaamse Randgemeenten. Dat is zeker en vast een goede zaak voor de transparantie van covidmaatregelen in heel Vlaanderen, waar de Vlaamse Rand uiteraard bij hoort!

En dit in het belang van zowel het publiek als voor organisatoren en uitbaters. Alsook voor de duidelijkheid voor de lokale besturen om dit te handhaven : activiteiten binnen tot 500 en buiten tot 750 deelnemers kunnen voortaan zonder extra-maatregelen.

Waakzaamheid blijft toch geboden
Uiteraard moet enerzijds nog een extra-inspanning gebeuren inzake vaccinaties in onze regio. Maar daar zijn we achter de schermen volop mee bezig en die trein loopt. En anderzijds moet zeker ook oog gehouden worden op de dagelijkse besmettingscijfers.

Maar de ware oorzaak dààrvan is overduidelijk: zowel de vaccinatie- als besmettingscijfers in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest liggen opmerkelijk laag! En vanwege de dagelijkse overvloei van mensen tussen de Vlaamse Randgemeenten en BHG is en blijft waakzaamheid dus geboden. Maar die problematiek is voor ons als Vlaamse Randgemeenten absoluut niet nieuw en heerst al de hele Covid-periode. 

Ik begrijp dat sommige collega-burgemeesters uit Halle-Vilvoorde bezorgd zijn - en blijven! - op basis van hun lokale situatie. Dat doen we in Dilbeek dan ook. Maar in tegenstelling tot sommigen (Hans Bonte, Vilvoorde “Ik vind dat de Vlaamse Regering de lokale besturen in de Vlaamse rand in de steek laat”-  VRT 01/1021) vind ik dat de Vlaamse Regering op weloverwogen wijze deze situatie heeft benaderd en wel degelijk de inspanningen heeft beloond van al onze lokale besturen om de vaccinatiegraad te verhogen!

Ik beschouw deze beslissing dan ook als een 'pluim voor de Vlaamse Rand' !

Want van twee zaken een!
Ofwel ben je mening toegedaan dat de Vlaamse Rand onlosmakelijk deel uitmaakt van Vlaanderen (wat vandaag nog maar eens bestendigd is en dus toe te juichen!)
Ofwel beschouw je de Vlaamse Rand als een soort van ‘Brusselse agglomeratie’ (wat het niet is!).

In dat laatste geval lijkt het me dus beter zijn pijlen rechtstreeks te richten op de Brusselse Regering en de lokale besturen van Brusselse buurgemeenten wat betreft hun erbarmelijke vaccinatie- en besmettingscijfers.

Want dàt zijn de ware verantwoordelijken die moeten aangesproken worden wanneer zij het - als onze buren - tè bont maken!


Kaart vaccinatiegraden

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is