Toenemende agressie vluchtelingen op parking Groot-Bijgaarden (E40)

Door Willy Segers op 8 december 2016, over deze onderwerpen: Dilbeek

Reeds langer is gekend dat de parkings langs de E40 onderdeel zijn van transporten voor illegalen richting Groot-Brittannië. Zo is ook de parking in Groot-Bijgaarden al heel lang gekend als mogelijk trefpunt. Niet voor niets staat 'mensensmokkel' dan ook al vele jaren als te bestrijden topprioriteit voor Dilbeek op het lijstje van de Zonale Veiligheidsraad (!). 

Sinds kort zien we echter een wijzigend patroon opduiken: de illegalen gaan steeds driester te werk. Vrachtwagenchauffeurs worden nu ook al bedreigd met messen en er zijn steeds meer incidenten. Ook de locaties waarop dit gebeurt deinen uit: niet enkel de snelwegparking maar ook belendende bedrijfsparkings ondervinden hinder. Onze lokale politie Dilbeek ondernam hiertoe reeds acties en ging in overleg met de betrokken bedrijven op de site Maalbeek.

Maar ook op hoger beleidsniveau werd deze problematiek aangekaart. Eind oktober 2016 had hierover nog een overleg plaats met de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, het parket van Leuven en van Halle Vilvoorde, de betrokken politiediensten (Federale politie en de betrokken politiezones).

Een eerste overleg tussen de PZ Dilbeek en de betrokken firma’s had vorige week plaats; de lokale politie van Dilbeek houdt er sindsdien een verhoogd politietoezicht.  Tijdens dit verscherpt toezicht werden intussen al 16 illegalen opgepakt.

Een overleg met de provincie, parket, Federale politie, lokale politie en  de dienst vreemdelingenzaken is gepland op 13/12/2016 om :
- de beeldvorming te verfijnen;
- de acties van  Federale en lokale politie te bespreken;
- de samenwerking met de dienst vreemdelingenzaken te bespreken;
- verder toezicht op de parking langs de E40 en in de bedrijvensite Maalbeek voor de komende weken te bespreken;
- nagaan of structurele maatregelen, bv het afsluiten van sites, mogelijk zijn;
- mogelijke schuilplaatsen van illegalen te onderzoeken;
- de gerechtelijke opvolging te bespreken.

Vanmiddag werd minister Jambon (Binnenlandse Zaken en Veiligheid) hieromtrent ondervraagd in het federaal parlement. 
Hij had alvast lovende woorden voor de inzet van de lokale politie van Dilbeek. 

Een terechte pluim voor onze Dilbeekse politiediensten !

Beluister ook het fragment

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is