Spring in het Nederlands

Door Willy Segers op 8 februari 2017, over deze onderwerpen: Brussel en Vlaamse Rand, Onderwijs

Of niet, het is compleet vrijblijvend.

In juli startte het Huis van het Nederlands met een proefproject rond de sensibilisering van jongeren in het Franstalig secundair onderwijs. Het opzet van ‘Plonge dans le Néerlandais’ is om scholieren in Brussel een circuit te laten doorlopen waarbij ze ervaren waar men in Brussel Nederlands spreekt en waarom ze de taal zelf kunnen gebruiken. Tot en met augustus 2016 werden scholen gecontacteerd met de vraag of ze aan dit project wilden deelnemen.

Uiteindelijk namen 188 leerlingen uit 7 scholen deel. Een succes, als het gaat om aantallen in elk geval. Of het jongeren echter effectief sensibiliseert wat gebruik en belang van de kennis van het Nederlands betreft, is moeilijk na te gaan. Er komt immers geen opvolging. Daarnaast worden de gegevens van de leerlingen niet geregistreerd. Dus de jongeren over een jaar contacteren om het langetermijneffect na te gaan is ook niet mogelijk.

Een gemiste kans!

Uiteraard is het een goed idee om jonge mensen te wijzen op het belang van kennis van het Nederlands, terwijl ze de kans nog krijgen vanop de schoolbanken zoveel mogelijk taal op te nemen. Maar bereikt het project haar vooropgestelde doel? Zonder een degelijke opvolging uit te werken, valt dat niet te achterhalen.

Daarom dring ik er bij min. Gatz op aan toch een mogelijkheid in het project te verwerken om na te gaan wat de effecten zijn op middel- en lange termijn. Het is nodig dat in de eerste plaats meteen na de activiteit geëvalueerd wordt wat de jongeren er zelf van opstaken. Vervolgens kan na een periode van 1 jaar contact gezocht worden met de deelnemers om te bevragen of hun ervaring invloed uitoefende op hun inzet om Nederlands te spreken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is