Samenwerkingsakkoord verplicht inburgeringstraject voor nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad loopt vertraging op. En waarom dat spijtig is voor de inburgeraars.

Door Willy Segers op 5 februari 2019, over deze onderwerpen: Inburgering
Inburgering

In Vlaanderen zijn we van mening dat mensen die vanuit het buitenland in Vlaanderen komen wonen, actief moeten kunnen deelnemen aan onze samenleving. Op heel wat vlakken is deze nogal anders ingericht dan het land van herkomst. Door middel van de inburgeringstrajecten geven we nieuwkomers de kans zo snel mogelijk hun weg te vinden in Vlaanderen.

Een inburgeringstraject biedt naast een cursus maatschappelijke oriëntatie en Nederlandse taallessen ook een individuele begeleiding, die onontbeerlijk is in de zoektocht naar werk en studies.

En dat is waar Brussel-Hoofdstad momenteel helaas de boot mist . Er is immers een samenwerkingsakkoord in de maak tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie om de praktische uitvoering van het verplichte inburgeringsbeleid in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad mogelijk te maken. Maar het advies van de Raad van State laat op zich wachten. De Raad van State vroeg een verlenging van de adviestermijn, wat zou kunnen betekenen dat het decreet dat aan de basis ligt van het samenwerkingsakkoord deze legislatuur niet meer gestemd zal raken. Dit is onbegrijpelijk!

Brussel-Hoofdstad is als hoofdstad en wereldstad een stad met een erg diverse populatie. Inburgeringstrajecten zijn er al mogelijk, maar er is nog geen sprake van verplichte inburgering.

Elke inburgeraar, 18 jaar of ouder, heeft recht op een inburgeringstraject. Voor sommigen van hen is het in Vlaanderen echter verplicht dit traject te volgen. O.a. nieuwkomers die voor het eerst ingeschreven zijn in het Rijksregister met een verblijfstitel voor meer dan drie maanden, erkende vluchtelingen, bedienaars van erkende erediensten en slachtoffers van mensenhandel behoren tot de categorie van verplichte inburgering.

Vaak vinden we hierbij mensen uit erg kwetsbare groepen terug, zonder ruggensteun en zonder netwerk. Dat er getalmd wordt met het invoeren van verplichte inburgering is Brussel dus onverantwoord!

 

De verplichte inburgering werpt haar vruchten af in Vlaanderen. En dat zou het binnenkort ook kunnen in Brussel-Hoofdstad. Als het van mij afhangt liever vroeger dan later.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is