Rapport Het Nieuwsblad 14/9: Dilbeek cultuurgemeente bij uitstek

Door Willy Segers op 14 september 2019, over deze onderwerpen: Dilbeek

De gemeenterapporten omtrent diverse thema's zijn opnieuw opgestart bij Het Nieuwsblad. Gisteren viel het eerste rapport binnen in de huiskamers: welke gemeenten springen eruit als meest plezante of actiefste, waar ligt de ondersteuning vanuit het bestuur hoog voor vereniging- en gemeenschapsleven inzake jeugd, cultuur, sport, senioren, enz... 

Men kan niet naast de eindscore kijjken: Dilbeek steekt er duidelijk bovenuit in onze regio! Proficiat aan allen die dit mooie resultaat mogelijk maakten.

Het spreekt voor zich dat het gemeentebestuur onze vrijetijdssector zal blijven ondersteunen. Het is immers een belangrijke, positieve pijler in de strijd tegen oprukkende verstedelijking. 

Deze positieve berichten staan in schril contrast met de kritiek vanuit de oppositie: uitgerekend ook dit weekend werden vanuit de CD&V-oppositie ongenuanceerde en op niets gebaseerde verdachtmakingen gelanceerd nav de herdenking van 50 jaar eerste steenlegging van Westrand. We betreuren het dan ook dat een partij - die 30 jaar onafgebroken deelnam aan het beleid - vandaag (na amper 9 maanden in oppositie!) op deze wijze dit soort loze verdachtmakingen hanteert en hierdoor nodeloze ongerustheid zaait bij al diegenen die betrokken zijn bij het Dilbeekse Vrije Tijdbeleid. 

De realiteit geeft duidelijk een heel ander beeld ! #wewerkenverder

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is