Persbericht: reactie Burgemeester Willy Segers op uitlatingen schepen Van Damme van Molenbeek

Door Willy Segers op 29 mei 2023, over deze onderwerpen: Brussel en Vlaamse Rand, Dilbeek, Onderwijs

 

Reactie Burgemeester Willy Segers (N-VA) op Molenbeekse schepen voor Onderwijs

Dit Pinksterweekend richtte de Molenbeekse schepen van Onderwijs Jef Van Damme via de pers nogal zware beschuldigingen aan onze gemeente en schuwt daarbij duidelijk de controverse niet. (zie ook bijlagen)

 

 

In het artikel van De Standaard staat te lezen: ‘Van Damme heeft al meermaals contact opgenomen met het gemeentebestuur van Dilbeek. Bij N-VA zitten ze altijd te verkondigen hoe slecht alles in Brussel geregeld is, maar tegelijkertijd schuiven ze hun problemen door naar ons.’

Daarom graag wat feiten en cijfers…

Vooreerst is er bij het Dilbeekse gemeentebestuur nog geen enkele melding binnengelopen vanwege de Molenbeekse schepen. Bovendien hekelt hij het zogenaamde ‘systematisch doorverwijzen van kinderen door het Dilbeekse OCMW naar zijn gemeente’. Maar cijfers kan hij zelf blijkbaar niet geven...

We zullen deze dus zelf maar bekend maken:

Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijsstatistieken/dataloep-aan-de-slag-met-cijfers-over-onderwijs


CONCLUSIE…

De laatste schooljaren zijn er dus telkens bijna  3 tot 4 maal méér Molenbeekse kinderen in Dilbeekse scholen ingeschreven dan omgekeerd.

Als er dus moet geklaagd worden over leerlingenmobiliteit – mèt gevolgen voor het nijpende capaciteitstekort in Dilbeek èn ongetwijfeld ook een toename van leerlingen met Thuistaal Niet-Nederlands - komt dit zeker niet aan Molenbeek toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is