Persbericht Belga: Dilbeek neemt maatregelen om ongebreidelde bouwwoede en instroom af te remmen

Door Willy Segers op 4 december 2019, over deze onderwerpen: Brussel en Vlaamse Rand, Dilbeek

DILBEEK 04/12 16:47 (BELGA)
Onder het motto 'Dilbeek Dilbeeks' houden heeft het gemeentebestuur van de Vlaams-Brabantse gemeente in haar meerjarenplanning voor deze legislatuur maatregelen genomen om de ongebreidelde bouwwoede en instroom van nieuwe inwoners in de gemeente af te remmen. Zo komt er een bouwtaks en wil men nieuwbouw beperken tot kernen en goed ontsloten gebieden.

"We tellen momenteel zo'n 43.000 inwoners en er komen er op jaarbasis een duizendtal bij, wat een hele reeks beleidsdomeinen zoals mobiliteit, onderwijs, sportinfrastructuur en dergelijke zwaar onder druk zet. In de meerjarenplanning is wat de bouwtaks betreft tot dusver enkel het principe opgenomen. Een beslissing over de hoogte van de taks moet nog genomen worden. De opbrengst zal in de eerste plaats dienen om de extra beleidsuitgaven te dekken die nodig zijn om deze bevolkingstoename op te vangen", aldus burgemeester Willy Segers (N-VA).


Net als de bouwtaks wil Dilbeek door een strikter ruimtelijk beleid een rem zetten op de bouwwoede. "Wekelijks behandelen we op het schepencollege nieuwe bouwaanvragen voor appartementen en andere bouwprojecten. In overleg met het provinciebestuur willen we de regie over waar en hoe er nog kan bijgebouwd worden steviger in handen nemen, om de open en groene ruimten maximaal te bewaren en de ongebreidelde 'appartementisering' tegen te gaan. Tot dit een feit is, overwegen we een tijdelijke bouwstop. Enkele ruimtelijke uitvoeringsplannen, die we hiertoe opmaken, zitten momenteel in de eindfase", aldus Segers.


Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is