Natuurgebied De Wolfsputten wordt fors uitgebreid

Door Willy Segers op 15 december 2015, over deze onderwerpen: Dilbeek, Dilbeek - Algemeen nieuws

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw heeft het Agentschap Natuur en Bos opdracht gegeven om over te gaan tot de aankoop van 14 hectare bossen, weiden en akkers gelegen in de Wolfsputten in Dilbeek. Hiermee geeft de minister uitvoering aan het regeerakkoord dat stelt 1.000 hectare bijkomend toegankelijk groen in de rand rond Brussel te realiseren. De Dilbeekse Wolfsputten wordt door deze aankoop vergroot tot een domein van meer dan 100 hectare toegankelijk en waardevol natuurgebied.

De Wolfsputten is een reservaat dat gelegen is tegen de dorpskern van de gemeente Dilbeek. Zowel op ecologisch als op recreatief vlak is deze aankoop van groot belang. De aan te kopen percelen maken deel uit van het ‘Natura 2000’-netwerk en dragen bij tot de goede staat van instandhouding van Europese boshabitats. Maar ook recreanten zullen extra kunnen genieten van dit waardevolle natuurgebied. Zo komt er in samenwerking met de gemeente een nieuw wandelpad tussen het natuurdomein en het gemeentelijk park de Oude Renbaan, waardoor de Wolfsputten ook bereikbaar worden voor buurtbewoners van de noordelijk gelegen woonwijken.

Er zullen bovendien enkele strategische inrichtingswerken plaatsvinden. Zo is het de bedoeling om via de aanleg van een natuurspeelzone en enkele hondenlosloopzones de recreatiedruk beter op te vangen aan de randen van het gebied en op die manier het ecologisch meest waardevolle kerngebied te vrijwaren. Daarnaast worden er drie toegangspoorten voorzien: een hoofdingang aan het cultureel centrum de Westrand, een nieuwe toegang aan het park de Oude Renbaan en een kleine toegangspoort aan de d’Arconiestraat en de Stationsstraat. De aankoop zal gebeuren via middelen uit het Minafonds en het boscompensatiefonds.

Minister Joke Schauvliege: “In de Wolfsputten gaan twee pijlers van mijn beleid, met name het versterken van Europese topnatuur en toegankelijke beleving, hand in hand. Bovendien komt door deze aankoop de realisatie van de 1.000 hectare bijkomend toegankelijk groen die we willen realiseren in de Vlaamse ‘Groene Gordel’ rond Brussel opnieuw een stap dichterbij.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is