In De Standaard 9/2/23: "We willen geen tweede Brussel worden"

Door Willy Segers op 9 februari 2023, over deze onderwerpen: Brussel en Vlaamse Rand, Dilbeek, Inburgering

 


do 09/02/2023

INTERVIEW BURGEMEESTER DILBEEK, WILLY SEGERS (N-VA)

"We willen geen tweede Brussel worden"

Jaarlijks stromen er zo’n 3.200 mensen de gemeente Dilbeek binnen. De meesten van hen komen uit Brussel en hebben een migratieachtergrond. Per jaar stromen ook ruim 2.600 inwoners dan weer uit Dilbeek weg, vaak naar een gemeente verder van Brussel weg, waar een eigen woning goedkoper is.

"Dat stelt onze gemeente voor uitdagingen’", zegt burgemeester Willy Segers (N-VA). "Deels omdat de totale bevolking blijft groeien, waardoor we capaciteits­problemen krijgen in het onderwijs.’Sinds dit jaar krijgen eigen inwoners daarom voorrang op kinderen uit andere, vaak Brusselse gemeenten. Maar er is ook een probleem van sociale cohesie. "Heel wat inwijkelingen spreken geen Nederlands. Dat brengt praktische kwesties met zich mee, zoals het ­verkeerd buiten zetten van de vuilniszakken, maar zorgt ook voor een stijging van het aantal handelszaken waar men geen Nederlands spreekt. Een deel van de nieuwkomers blijft daarenboven georiënteerd op Brussel, bijvoorbeeld voor vrije tijd, waardoor ze zich moeilijker integreren. Maar als niemand op straat elkaar kent, wordt het hier net zo anoniem als in Brussel, en dat willen we zeker niet. We willen net het kleinschalige gemeente­karakter behouden. Mensen hebben voor Dilbeek gekozen, dan verwachten wij ook dat ze de taal leren en moeite doen om zich te integreren."
 

"Mensen hebben voor onze gemeente gekozen,
dan verwachten wij ook dat 
ze de taal leren en zich integreren"
 

De gemeente helpt de nieuwkomers daar een handje bij. Dilbeek was de eerste gemeente die aan instroommonitoring ging doen. Daarbij worden de integratie­noden van de inwoners van buitenlandse herkomst in kaart gebracht. Met de nieuwkomers wordt – vaak in hun moedertaal – een gesprek aangegaan over wat ze nodig hebben.

“Tegelijk wordt nagegaan hoe zelfredzaam ze zijn, of ze een netwerk hebben, hoe goed ze Nederlands spreken. Zo kunnen we hen met onze diensten opvolgen en kijken of ze nog ­ondersteuning nodig hebben bij de toeleiding naar de jeugdclub, de school, de sportclub”, zegt Segers.

“Noem het gerust een vorm van aanklampend ­beleid, dat we trouwens ook in het tweede of derde jaar hier in Dilbeek verderzetten. Als er bijvoorbeeld een buurtfeest is, ­vragen we onze medewerkers om zeker ook die nieuwe inwoners te betrekken. Tegelijk maken we de verenigingen ook toeganke­lijker, dankzij de tips van de nieuw­komers. We hopen dat dit alles tot een ­betere ­integratie leidt.” (bvr)

Verschenen op donderdag 9 februari 2023 - lees hier het origineel artikel

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is