Grote controle bij autohandelaars : boete voor 300 voertuigen

Door Willy Segers op 9 oktober 2020, over deze onderwerpen: Dilbeek

Op donderdag 01/10/2020 verleende de politiezone Dilbeek de sterke arm bij een multidisciplinaire controle op de lokale autohandel. Aan deze actie namen de Sociale Inspectie (RSZ), de milieudienst van de gemeente Dilbeek, de FOD Financiën, de douane en Federale Gerechtelijk Politie (dienst Environmental Crime) deel. Er werden controles uitgevoerd bij autohandelaars in Dilbeek, Groot-Bijgaarden en Schepdaal.

 

 

 

Diverse inbreuken werden vastgesteld en zullen verder opgevolgd worden. Eén voertuig diende onmiddellijk vernietigd te worden bij een erkend depolutiecentrum. Voor een kleine 300 voertuigen zal er een boete voorgesteld worden door de FOD Financiën, voor een totale som van € 15.000,00. Zowel vennootschappen als fysieke personen werden aan een controle onderworpen. Twee personen werden van hun vrijheid benomen, één geseind persoon en één persoon dewelke illegaal verbleef en werkte in ons land. Hiervoor werd de Dienst Vreemdelingenzaken in kennis gesteld. Tijdens deze actie maakt de politie van Dilbeek gebruik van zijn mobiele ANPR voertuig. Dergelijke acties zullen in de toekomst nog georganiseerd worden.

Burgemeester Willy Segers (N-VA): "Met dit soort politionele acties, samen met andere overheden, trachten we de verschuiving van malafide activiteiten uit het Brusselse aan te pakken. Met succes trouwens, want het is niet de eerste maal dat dit soort acties tot resultaten leidt!"

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is