"Graaien mag ook van Vlaamse regering"

Door Willy Segers op 23 april 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

 

In de weekendkranten deed Groen veel stof opwaaien:  "Graaien mag ook van Vlaamse regering" (Belga 22/04/2017)

De reden van deze onterechte verdachtmakingen mag overduidelijk zijn: Groen hanteert een oppositiewapen dat hen absoluut niet ligt. Meer bepaald : de operatie ‘beschadig zoveel mogelijk de N-VA, er zal dan altijd wel iets blijven hangen’

Jammer dat ook Groen, meestal toch gekend om een  correcte politieke opppositievoering, zich van deze dubieuze werkwijze bedient en de antipolitiek voedt!


Waarom onterechte beschuldigingen?

Om meerdere redenen:

- men verwart bewust de mistoestanden uit enkele intercommunales met de werking van overheidsinstellingen (er wellicht van uitgaande dat de bevolking dit als wel één pot nat zal beschouwen);   
- men vergeet te vermelden dat wat de vergoedingen betreft deze Vlaamse Regering Bourgeois al opmerkelijke wijzigingen aanbracht;
- met vergeet te vermelden dat wat betreft het aantal van dit soort instellingen sinds het aantreden van de regering Bourgeois reeds serieus het mes werd gezet;

- maar bovenal : Groen vergeet blijkbaar dat de situatie die men aanklaagt tijdens de regeringsverantwoordelijkheid van Groen zelf (tot 2004) véél ernstiger was…


De feiten

Tot 2004 bestuurde Groen mee op Vlaams niveau. Enkele vergelijkingen van wat sindsdien gebeurde:

                tot 2004                                                                               Op dit moment

Voorzitter PMV 300.000 euro                                    Voorzitter PMV 15 maal minder
LRM 100% betaald mandaat                                    LRM 25% betaald mandaat
BAM: 100% betaald mandaat                                   BAM: 50% voorzitter en 25% bestuurder
                                                              
                                                                                   Invoering ‘onafhankelijke bestuurders’ onder impuls
                                                                                   van Geert Bourgeois: één derde van de bestuurders
                                                                                   moet onafhankelijk zijn (gebeurt met open oproep).

Graag in dit soort discussies dus geen appelen met peren vergelijken (intercommunales met Vlaamse Externe Verzelfstandigde Agentschappen  - EVA’s). Ook het vermengen van begrippen als ‘politieke benoemingen’ en ‘graaicultuur’ met ‘aandeelhouderschap’ en ‘vertegenwoordigen van Vlaamse overheid’ is bijzonder intellectueel oneerlijk.

Deze agentschappen werken immers - vanuit de Vl Overheid - mèt Vlaams geld van de Vlaamse belastingbetaler. Aan het hoofd daarvan staan dus mensen die de regering vertegenwoordigen als aandeelhouder. Het gaat dus NIET om ambtenaren of politieke mandaten.

Wie daar aan het hoofd komt is vertegenwoordiger van de Vl Regering en krijgt de niet onbelangrijke opdracht om te waken over goede besteding en behandeling van Vlaams Regeringsgeld. Wie daartoe aangeduid wordt mag expert genoemd worden, wat reflecteert in de passende vergoeding. Maar in vergelijking met soortgelijke functies in privé-context is die vergoeding bij de Vlaamse EVA’s een pak minder. En zeker minder dan in de periode vóór 2004 toen Groen het zelf voor het zeggen had in de Vlaamse Regering!

Dat in de vertegenwoordiging van deze functies dan ook linken kunnen gemaakt worden met partijen die de Vlaamse Regering besturen, is dan ook de logica gezien het gaat om het beheren van Vlaamse centen.

Sinds het aantreden van de Regering Bourgeois werd ook al serieus geknipt in het aantal instelingen: ongeveer 30 agentschappen en entititeiten werden afgeschaft. Met andere woorden : mèt N-VA werd er duidelijk werk gemaakt van het afslanken en efficiënter maken van de overheid: minder vergoedingen, minder instellingen, minder ambtenaren en meer onafhankelijke bestuurders…

Combineer deze toelichting met de invoering van ‘onafhankelijke bestuurders’ sinds deze regering Bourgeois (zie hierboven), dan begrijpt iedereen dat de termen ‘graaicultuur’ of ‘politieke benoemingen’ potsierlijke verwijten zijn.

Ik ken collega Björn Rzoska als iemand die doorgaans de nuchterheid heeft om emotie en ratio van elkaar te scheiden. Maar hier gaat hij duidelijk uit de bocht als hij denkt N-VA te kunnen treffen met een pseudo-politiek schandaal: uitgerekend N-VA kan immers aantonen ook in deze materie reeds de nodige verandering te hebben aangebracht. Wat helaas niet van Groen kan gezegd worden toen zij Vlaamse regeringsverantwoordelijkheid droegen (tot 2004) ! 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is