Gebruik Nederlands verplicht tijdens adviesraden in faciliteitengemeenten

Door Willy Segers op 4 december 2014, over deze onderwerpen: Nederlands in de Rand, VlaParl - Binnenlands Bestuur, VlaParl - Brussel en Vlaamse Rand

Vaste leden van de adviesraden in de faciliteitengemeenten mogen enkel het Nederlands gebruiken. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) bevestigd na een vraag om uitleg van Willy Segers, die voor de N-VA in het Vlaams Parlement zetelt.

De rondzendbrief van voormalig minister Marino Keulen laat aan duidelijkheid niets te wensen over: in de gemeenten op het Nederlandstalige grondgebied moet in zogenaamde binnendiensten Nederlands worden gesproken. Dat betekent dat zowel in de gemeenteraad, het college, de commissies als in de adviesraden het gebruik van het Nederlands verplicht is. “Ook de betrokken zes faciliteitengemeenten vallen uiteraard nog steeds onder het Nederlandstalig grondgebied,” merkt Segers op.

Recht op inspraak
Toch suggereerde de Franstalige adjunct-gouverneur van Vlaams-Brabant, Valérie Flohimont, dat het voor Nederlandsonkundige deelnemers aan een adviesraad mogelijk zou moeten zijn om zich van het Frans te bedienen. “Belangrijke doelgroepen” haken volgens haar immers af “omdat zij menen dat zij het Nederlands onvoldoende beheersen om deel te nemen aan het overleg”.

“Flohimont zou echter beter de besturen van de faciliteitengemeenten aansporen tot het effectief oprichten van adviesraden”, vindt Segers. “De adviesraden zijn in de faciliteitengemeenten dun gezaaid. Nochtans heeft de lokale bevolking recht op inspraak via die organen.” Inwoners van de faciliteitengemeenten die zich met een verzoekschrift wenden tot een adviesraad mogen dat trouwens wel in het Frans doen. “Zolang zij geen vast lid zijn van die adviesraden kan dat”, verduidelijkt Segers. “De verdere behandeling moet dan wel in het Nederlands gebeuren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is