Dilbeek ontgoocheld over afketsen Boerenlandschap Pajottenland

Door Willy Segers op 3 mei 2023, over deze onderwerpen: Dilbeek

Streekeigen karakter Pajottenland verloochend door… Pajotse gemeenten ???
Op de Dilbeekse gemeenteraad van april stond de Samenwerkingsovereenkomst “Boerenlandschap Pajottenland” geagendeerd. Op 4 onthoudingen (!) na keurde de Dilbeekse gemeenteraad echter de geplande samenwerkingsovereenkomst goed. Weliswaar in het volle besef dat bij niet deelname van de Pajotse gemeenten de kandidatuur van ‘Boerenlandschap Pajottenland’ geen enkele kans tot erkenning meer maakt…


Waarover gaat dit? Vanuit de Vlaamse overheid werd in 2021 de idee gelanceerd om naar buitenlands model ‘nationaal erkende landschapsparken te ontwikkelen’. Zo ontstond in 2022 een samenwerking tussen de gemeenten Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Lennik, Roosdaal, Gooik, Herne, Galmaarden en de provincie Vlaams-Brabant alsook het Regionaal  Landschap Pajottenland & Zennevallei, ZENDER Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei, vzw Pajottenland+ en vzw Boerenbond vzw, om dit initiatief verder gestalte te geven en onze kandidatuur in te dienen tot erkenning.

Voor wie de streek kent en een warm hart toedraagt: met de specifieke kenmerken van het Pajottenland en gedragen door deze betrokken lokale besturen, was dit een ideale samenwerking om de selecties te doorstaan.

Samen met het externe adviesbureau Buur en de provincie Vlaams-Brabant werd dan ook onmiddellijk samengezeten om dit project uit te werken en een slaagkans te bieden tussen de diverse andere Vlaamse projecten. Meerdere werkvergaderingen doorheen de voorbije jaren beklemtoonden de gezamenlijke bereidheid tot het bereiken van deze doelstellingen.

Duidelijke doelstellingen

Deze waren voor het project ‘Boerenlandschap Pajottenland’ heel duidelijk: het structureel verankeren van de waardevolle landschapsinfrastructuur, het beklemtonen van de eigen Pajotse streekidentiteit en de bestuurlijke aandacht voor landschap, natuur, landbouw, erfgoed, klimaat,…

Een unieke kans dus om de Pajotse eigenheid en identiteit in al haar kenmerken voor de toekomst te verankeren door erkenning als Vlaams landschapspark onder de naam ‘Boerenlandschap Pajottenland’!

Dilbeek – weliswaar enkel deelnemend voor deelgemeenten Schepdaal en Itterbeek, maar gekend als Poort van het Pajottenland – vond dit van bij de start een waardevol initiatief en verleende al haar medewerking.

Kink in de kabel

Tijdens de behandeling op de gemeenteraad bleek er echter een kink in de kabel te zijn gekomen. Om voor ons ongekende redenen circuleerden de laatste dagen berichten dat uitgerekend de Pajotse gemeenten Gooik, Herne en Galmaarden op de valreep hun eerder ingenomen engagement terugtrekken uit dit samenwerkingsverband… Een CD&V-raadslid bevestigde dit en schoof de negatieve adviezen van landbouwers- en natuurverenigingen als mogelijke grondslag naar voor.

Duidelijk gemiste kans voor het Pajottenland

Des te meer beklemtonen we als Dilbeek hiermee de gemiste kans om het Pajottenland te geven wat het verdient: een door de hogere overheid ondersteunde erkenning, bestendiging, verankering en identiteit als ‘landschapspark’ .

Dilbeek betreurt dan ook in het bijzonder deze onverwachte negatieve houding van de betrokken Pajotse gemeenten. Uitgerekend zonder hen is dit project immers niet levensvatbaar en maakt het geen enkele kans om alsnog geselecteerd te worden.

Nationale politieke beslommeringen?

Waarom wordt plots afgehaakt na meer dan 2 jaar intensief overleg? Hopelijk liggen hier geen nationaal partijpolitiek gedicteerde en geïnspireerde motieven aan de grondslag zoals het stikstofdossier en de verhoudingen tussen nationale partijen? Daarmee is het Pajottenland echter absoluut niet gediend!

Wie verdedigt nog het Pajottenland?

Met deze goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst op de gemeenteraad geeft Dilbeek alsnog bewust het signaal om én een betrouwbare partner te zijn voor de hogere Vlaamse overheid én in het bijzonder het Pajottenland een warm hart toe te dragen. Het is ver gekomen dat de steun voor het Pajottenland nog vanuit het ‘verre’ Dilbeek moet geleverd worden…!

Willy Segers, Burgemeester Dilbeek

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is