Dilbeek heeft toekomstplan klaar voor Keperenberg & Caerenbergveld

Door Willy Segers op 7 december 2017, over deze onderwerpen: Dilbeek

Na een uitgebreid participatietraject van 2 jaar is het Masterplan voor de sites Keperenberg en Caerenbergveld klaar. Het plan wil van beide sites multifunctionele en duurzame ontmoetingsruimtes maken voor de huidige en volgende generaties. Zowel in Schepdaal als in Itterbeek wil het bestuur op korte termijn de eerste ingrepen realiseren.

De gemeente noemt het plan het resultaat van intensief overleg: de voorbije 2 jaar werd stap voor stap, samen met de gebruikers, aan het plan gebouwd. Alle huidige functies worden behouden en beide sites krijgen een centraal plein. De gebruiker, en niet de auto, komt centraal te staan. Ook alle tussenruimte wordt kwaliteitsvol aangepakt met landschapselementen en met het oog op een betere circulatie. Het plan bevat ook financiële ramingen en een onderzoek naar subsidiemogelijkheden.

Op de site Caerenbergveld in Schepdaal verandert de huidige parking op termijn in een nieuw ontmoetingsplein met speelruimte en terrassen. De parking vergroot en verhuist naar het terrein achter de sporthal. Er komt ook een randparking op de oude Iverlek-site. Aan het plein wordt een nieuwe feestzaal gepland in combinatie met het nieuwe jeugdhuis en extra kleedruimtes. Een multifunctionele luifel verbindt het nieuwe gebouw met de sporthal, die een grondige renovatie ondergaat. De huidige feestzaal en jeugdhuis zullen na realisatie verdwijnen om ruimte te maken voor het plein en de verkeersafwikkeling.

Op de site Keperenberg in Itterbeek ontstaat een nieuw ontmoetingsplein door de afbraak van de oude sporthal. Dat plein vormt de verbinding tussen de gemeenteschool ’t Keperke, de OCMW-site met woonzorgcentrum Breugeldal, de oude school en gemeentehuis en de nieuwe polyzaal. Het plein zal deels ook dienen als nieuwe speelplaats voor de school. Jeugdhuis en computerklas krijgen een stek in het te renoveren oud gemeentehuis. Grootste ingreep is de oprichting van een nieuwe polyzaal op de locatie van de huidige bovenste tennisterreinen. In dat complex worden o.a. een nieuwe grote sportzaal, een instructiezwembad, een mattenzaal, een feestzaal en overdekte tennisterreinen gepland. Ook voor deze site wordt een nieuwe randparking uitgewerkt aan de Keperenbergstraat.

Het streefdoel voor realisatie van de plannen wordt geraamd op het jaar 2030. Een aantal ingrepen heeft de gemeente reeds begroot in deze legislatuur. In Schepdaal wordt in 2018 het kunstgrasveld aangelegd, in combinatie met de Finse piste, de waterhuishouding en de extra berging. In Itterbeek wordt de ontwerpstudie gestart voor de renovatie van het oud-gemeentehuis en de aanleg van de nieuwe multifunctionele speelplaats.

Bron: Ring TV - bekijk HIER de reportage

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is