Burgemeester sluit danscafé: "Deze Brusselse toestanden horen niet thuis in Dilbeek"

Door Willy Segers op 11 mei 2018, over deze onderwerpen: Dilbeek

Burgemeester Willy Segers (N-VA) heeft dancing Roxy Bar laten sluiten. Het danscafé beschikte niet over de nodige vergunningen. De buurtbewoners klaagden over nachtlawaai, parkeerproblemen en zwerfvuil. “Deze dancing hoort niet thuis in een woonwijk.”

In de lokalen van Carveen in de Petrus Bayensstraat weerklinkt sinds 5 januari muziek van de nieuwe huurder dancing Roxy Bar. De buurtbewoners werden nooit op de hoogte gesteld over de komst van een danscafé en vielen dus compleet uit de lucht. Al snel traden er heel wat problemen op. De omwonenden verenigden zich in een buurtcomité en klaagden over ernstige geluidsoverlast en het innemen van private parkeerplaatsen. Ze stuurden een klacht binnen bij het gemeentebestuur.

Op 23 april kwam er een overlegvergadering tussen het buurtcomité, de gemeente en de eigenaars van Roxy Bar. “Dat was een zeer moeilijk gesprek”, bekent burgemeester Segers. “Er was geen enkele toenadering tussen beide partijen. Omdat de uitbaters niet de vereiste vergunningen hadden, besloten we een tijdelijke sluiting op te leggen. Ze negeerden ook iedere tussenkomst van de lokale politie. Toen onze deskundige lokale economie en de politie het besluit wilden overmaken, was er niemand aanwezig in het gebouw. Daarom werden zegels aangebracht. Het kan niet de bedoeling zijn dat een danscafé, zonder medeweten van de buurtbewoners, zich zomaar vestigt in een woonwijk. De uitbaters dachten dat het toegelaten was.”
 

Definitieve sluiting

De tijdelijke sluiting liet geen grote indruk na. De uitbaters trokken zich niets van de situatie aan, en openden hun dancing afgelopen weekend. Ooggetuigen zagen hoe feestvierders hun auto’s versierden met de aangebrachte zegels van de politie. “Daarop hebben wij een definitieve sluiting uitgeroepen”, aldus Segers. “Hopelijk is de herrie nu voorbij. Deze Brusselse toestanden horen niet thuis in Dilbeek. Als gemeentebestuur waken we hierover en grijpen we snel in. We hopen dat de omwonenden ons meteen contacteren bij nieuwe overlast.”

De buurtbewoners zijn niet helemaal tevreden met de acties van het gemeentebestuur. Blijkbaar kan Roxy Bar in de toekomst toch zijn deuren heropenen. “Als ze de juiste vergunningen binnenhalen”, getuigt een buurtbewoners, die liever anoniem blijft. “Deze dancing heeft geen plek in onze woonwijk. Al maanden is er overlast, ieder gesprek met de uitbaters wordt afgeketst. We horen de muziek tot in onze huizen. De dancing is normaal gezien open van donderdag tot en met zaterdag van 16 uur tot 2 uur. Maar het lawaai stopt zelden om 2 uur. Hopelijk stopt de definitieve sluiting deze overlast.”

De uitbaters van Roxy Club waren niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: Het Laatste Nieuws 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is