Beslissing minister Homans ivm Vluchtelingencrisis: twintig miljoen euro extra naar steden en gemeenten

Door Willy Segers op 19 maart 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur, Inburgering

Tijdens de commissie Binnenlands Bestuur van dinsdag laatstleden haalden SP.a, Groen! maar ook CD&V uit naar Minister Homans. Volgens hen toonde de minister te weinig daadkracht: in het kader van de vluctelingencrisis was reeds langer voorzien om de lokale besturen te ondersteunen met 20 miljoen euro.

Maar SP.a, Groen! en CD&V lieten uitschijnen dat minister Homans nog steeds geen criteria of verdeelsleutel had uitgewerkt. Niets is minder waar!

 

Binnen de Vlaamse Regering van vrijdag 11 maart werd haar voorstel nog afgeblokt door CD&V. Ondermeer het inbouwen van een ondergrens (gemeenten of steden met minder dan 10 vluchtelingen zouden niet delen in deze extra-steun) was voor hen een breekpunt. Groen en SP.a beriepen zich dan voornamelijk op een tegenkanting van VVSG (Vereniging voor Steden en Gemeenten) die oorspronkelijk ook een voorstel hadden ingediend dat niet helemaal spoorde met het voorstel van de minister, maar die nadien hun voorstel wel hadden aangepast.

Behoorlijk verwarrend allemaal. En al zeker om dan te beweren dat het de minister zelf was die geen daadkracht toonde! 

De commissiebespreking verliep dan ook wat geladen, zowel fractieleider Van den Heuvel (CD&V) als Vandenbroucke (SP.a) waren er speciaal voor afgezakt.

Vlaams Parlementslid Willy Segers vertolkte het N-VA standpunt en raadde ook de meerderheidspartners aan:
- behoudt het voorstel Homans, inclusief een beperkt percentage voor de sociale maatstaven uit het Gemeentefonds (wat CD&V niet direct zag zitten)
geef ook in deze materie de volledige autonomie aan de lokale besturen om het bedrag aan te wenden,
- leg hen daarbij zo min mogelijk planlast op
- zorg voor een minimale verdeling op basis van objectieve cijfergegevens
- en behoudt d
e voorziene ondergrens - geen extra-steun onder de 10 vluchtelingen - (wat CD&V ook niet zag zitten). Want een gemeente of stad met zulk aantal vluchtelingen moet in staat zijn voldoende draagkracht te tonen om dit zelf aan te pakken. Het versnipperen van de 20 miljoen over alle steden en gemeenten - ook die waar zich bvb maar 1 vluchteling aanbiedt - zou immers geen tegemoetkoming zijn aan de werkelijke noden die deze vluchtelingencrisis veroorzaakt.

Hij wenste minister Homans dan ook alle succes bij de bijeenkomst van de Vlaamse Regering op vrijdag 19/3 om dit voorstel nu definitief bekrachtigd te krijgen. (Wat volgens SP.a dan weer als 'echt cynisme ten top' werd bestempeld: 'succes wensen' in deze materie is volgens hen bijzonder ongepast...)  

Maar kijk: gisteren ( vr 19/3) besliste de Vlaamse Regering exact wat reeds eerder door minister Homans was voorgesteld. (Zie het volledige persartikel hiernaast in bijlage)      

    "Onze lokale besturen worden door de instroom van erkende vluchtelingen geconfronteerd met heel wat bijkomende uitdagingen”, aldus minister Homans. 
“Met deze extra middelen willen we vermijden dat steden en gemeenten moeten inboeten op hun sociale aanbod. De Vlaming die ook nood heeft aan sociale ondersteuning, mag niet het slachtoffer worden van de vluchtelingencrisis.”

     Hoe de lokale besturen die middelen besteden, is hun vrije keuze. Dat kan begeleiding naar een woongelegenheid zijn, maar evengoed gezinsondersteuning of medische begeleiding. “Die aanpak strookt met de filosofie van het Vlaams regeerakkoord: geen betutteling maar vertrouwen in de lokale besturen”, verduidelijkt Homans. “En bovendien kent niet elke stad of gemeente dezelfde noden.”

De middelen worden verdeeld in twee schijven, want de instroom zal niet in een golf gebeuren. “Ook hanteren we een ondergrens, aldus de minister (er moeten minstens tien erkende vluchtelingen in een gemeente instromen om in aanmerking te komen voor subsidies. 

Voor de verdeling van de middelen worden drie objectieve criteria gehanteerd:
- De instroom van erkende vluchtelingen in de referentieperiode telt voor 70 procent mee.
- Het aantal derdelanders, afkomstig van buiten de EU, op het grondgebied van het lokale bestuur telt voor 20 procent mee.
- De sociale maatstaven uit het Vlaams Gemeentefonds tellen voor 10 procent mee. Voorbeelden zijn: het aantal personen met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering, het aantal sociale woningen op het grondgebied en het   gemiddeld aantal geboorten in een kansarm gezin.
Met die verdeelsleutel houdt de Vlaamse overheid niet alleen rekening met de huidige instroom maar kijkt ze ook naar de (stedelijke) aantrekkingspolen die reeds voor veel maatschappelijke uitdagingen staan.

Moraal van het verhaal: 

Deze problematiek duidt opnieuw mooi hoe de framing tegen N-VA en haar ministers in stand wordt gehouden: de minister werkt een voorstel uit, oppositie is tegen en ook CD&V gaat in het verzet. Waarom? Met welke argumenten? Buiten het plezieren van kleinere gemeenten met CD&V-besturen en het algemeen bashen op "een N-VA met zogezegd gebrek aan daadkracht", zie ik er geen. 

Het spreekt dan ook voor zich dat het oorspronkelijke voorstel van minister Homans uiteindelijk is bevestigd. Maar wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor dat de lokale besturen weken langer op die definitieve regeling hebben moeten wachten? Is dit de vooruitgang die Wouter Beke predikt: “Vanaf nu gaan we van het moedige midden naar het offensieve midden”? Mijn gedacht ! Ik zie een N-VA minister die wel degelijk daadkracht toont en met gefundeerde voorstellen de lokale besturen wil ondersteunen in deze vluchtelingencrisis.

Zie videofragment van deze commissiebespreking hier
(Tussenkomt Willy vanaf 2:12:28 - Klein relletje met SP.A-college vanaf 2:16:58 :-))

 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1043983#video?start=5241&end=8402

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is