Nieuws

Door Willy Segers op 7 juli 2023, over deze onderwerpen: Dilbeek

In Dilbeek werd het protocolakkoord ‘bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid’ goedgekeurd en ondertekend. Dit akkoord regelt de informatie-uitwisseling tussen het lokaal bestuur (gemeente Dilbeek en OCMW), het openbaar ministerie (parket en arbeidsauditoraat) en politie (PZ Dilbeek en …

Door Willy Segers op 7 juli 2023, over deze onderwerpen: Dilbeek

  28 en 30 graden. Een blik op de voorspellingen van het KMI leert ons dat we ons kunnen voorbereiden op een zonnig Vijverfestival op 7 en 8 juli 2023. Met onder meer Zornik, School is Cool, Berre, Merdan Taplak Orkestar en Borokov belooft het ook muzikaal een goeie tweedaagse te worden. En dan …

Door Willy Segers op 6 juli 2023, over deze onderwerpen: Dilbeek

  Gemeente Dilbeek ontwikkelde een visie op de ontplooiing van kwalitatieve speelpleintjes, sportplekken en groene zones. Een gloednieuw beleidsplan is het startsignaal om beleving en ontmoeting extra te stimuleren op de vele speel- en sportplekken in de gemeente.     “Hoe kunnen we via publieke …

Blikvangers

  • Vlaamse Feestweek 2023 Dilbeek

  • Cel Dierenwelzijn opgericht

  • NL-onkundige hulpdiensten: weg ermee!

  • Doe mee aan de bevraging !

  • Voorrangsbeleid voor Dilbeekse kinderen in Dilbeekse scholen

  • Nieuwe brandweerkazerne geopend