Politiek werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, vast lid van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs.

Binnen de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid leg ik me toe op het domein inburgering. Daarnaast zet ik me in voor de problemen en uitdagingen voor lokaal beleid in de Vlaamse Rand.

In de commissie Brussel en de Vlaamse Rand kan ik terugvallen op mijn ervaringen als burgemeester van Dilbeek. Mijn focus in deze commissie ligt op de groeiende internationalisering en ont-nederlandsing van de regio. Hiernaast besteed ik aandacht aan de bijzondere uitdagingen voor onze regio in tal van domeinen zoals welzijn, taal, mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs werk ik rond de inschrijvingsproblematiek voor Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de Vlaamse Rand en het Nederlands voor Anderstalige Leerlingen.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Bestuurszaken 2016-2017

van Bert Maertens, Ward Kennes, Marnic De Meulemeester, Sofie Joosen, Bart Dochy en Willy Segers
951 (2016-2017) nr. 3

Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Integratie en Inburgering 2016-2017

van Peter Wouters, Ward Kennes, Mercedes Van Volcem, Willy Segers, Michel Doomst en Nadia Sminate
952 (2016-2017) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

van Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes, Sofie Joosen, Koen Van den Heuvel en Willy Segers
923 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Br(ik en MyKot - Studentenhuisvesting

van Willy Segers aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
195 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de opvolging van het advies van de Task Force Onderwijs Vlaamse Rand

van Willy Segers aan minister Hilde Crevits
2202 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Vzw Brukselbinnenstebuiten - Rondleidingen voor expats

van Willy Segers aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
187 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over overleg in verband met het Brusselse inburgeringsbeleid

van Joris Poschet aan minister Liesbeth Homans
1622 (2016-2017)

Vraag om uitleg over het inburgeringstraject in Brussel

van Elke Van den Brandt aan minister Sven Gatz
1616 (2016-2017)

Vraag om uitleg over nieuwe onwettelijkheden in Linkebeek en de initiatieven die de minister ter zake desgevallend zal nemen

van Chris Janssens aan minister Liesbeth Homans
1502 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2